● تبلیغات چیست؟

● تبلیغات چیست؟


تبلیغات به شکل کلی به هر نوع اطلاع رسانی به منظور جذب توجه یک محصول، خدمت و یا تمام عوامل دیگری که قصد جذب مشتری دارند گفته می‌شود.
تبلیغات می‌توانند شامل تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، تبلیغات مجلات و روزنامه، تبلیغات آنلاین، تبلیغات مستقیم و غیره باشند. هدف اصلی تبلیغات، جذب مخاطبان به منظور خرید و استفاده از محصول یا خدمات و گسترش برند و تفکرات و فلسفه شرکت است.

✍ تبلیغات سی‌دان حامی کسب و کار شما

۰ ۰