● ایدهای تبلیغات آنلاین

● ایدهای تبلیغات آنلاین


 

1. کمپین های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی: شما می توانید کمپین های تبلیغاتی را در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر راه اندازی کنید. این شبکه ها توانایی تحلیل دقیق ترافیک مراجعه کنندگان به سایت شما را دارند و شما می توانید مخاطبان خود را از طریق تبلیغاتی آگاه سازید.

2. کمپین های ایمیلی: شما می توانید کمپین های تبلیغاتی ایمیلی را به مشتریان خود ارسال کنید. این کمپین ها می توانند از پوشش اخبار و جدیدترین محصولات شما استفاده کنند.

3. تبلیغات در سایت های مشابه:شما می توانید در سایت های مشابه با نیش مشتریان خود تبلیغ کنید. این کار می تواند با استفاده از بنرهای تبلیغاتی و یا تبلیغات کلیک پذیر انجام شود.

4. تبلیغات در نتایج جستجو: شما می توانید با پرداخت برای تبلیغات در نتایج جستجو، باعث افزایش ترافیک سایت خود شوید.

5. اپلیکیشن های تبلیغاتی: شما می توانید اپلیکیشن های تبلیغاتی را برای محصولات خود در بازار موجود ارائه نمایید.

6. محتوای تبلیغی: شما می توانید محتوای های تبلیغی را برای وب سایت خود و سایت های دیگری که تحت رضایت شما قرار دارند، پیاده سازی کنید.

7. بازی های تبلیغاتی: شما می توانید برای محصولات خود بازی های تبلیغی برنامه ریزی کنید که افراد را برای خرید این محصولات تشویق کند.

8. استفاده از ویدئوهای تبلیغاتی: شما می توانید ویدئوهای تبلیغاتی را برای معرفی محصولات خود استفاده کنید.

9. کمپین های تخفیف: شما می توانید کمپین های تخفیف و پیشنهاد ویژه را برای محصولات خود ارائه دهید و افراد را به خرید محصولات شما تشویق کنید.

10. تبلیغات هدفمند: شما می توانید تبلیغات هدفمند را برای مخاطبین خود برنامه ریزی کنید. این کار می تواند با استفاده از ربات های تحلیل دقیق رفتار کاربران شما صورت گیرد.

تبلیغات سی‌دان حامی کسب و کار شما

۰ ۰