●  چند درصد از هزینه تبلیغات برگشت پذیر می باشد؟

● چند درصد از هزینه تبلیغات برگشت پذیر می باشد؟


درصد برگشت پذیری هزینه تبلیغات بسته به نوع کسب و کار و نوع تبلیغات متفاوت است و امکان دارد بین 1 تا 10 درصد باشد. برگشت پذیری هزینه تبلیغات به میزان بازدهی کمپین تبلیغاتی و تعداد فروش از طریق تبلیغات بستگی دارد. در حالی که برخی کسب و کارها می‌توانند با تبلیغات کمتر و برگشت پذیری بیشتر به پیشرفت برسند، برخی دیگر ممکن است برای رسیدن به اهدافشان بیشترین حجم هزینه را صرف تبلیغات کنند. برای بهره‌برداری بهینه از هزینه تبلیغات، بهتر است پس از شروع تبلیغات، عملکرد آن‌ها را با دقت مشاهده و ارزیابی کرده و نسبت به بهبود کمپین تبلیغاتی خود و افزایش برگشت پذیری هزینه تبلیغات، تغییرات لازم را ایجاد کنید.

تبلیغات سی‌دان حامی کسب و کار شما

۰ ۰